Blog Archives

ความมั่นใจมากเกินไป

วันก่อนแบ่งปันมุมมองในการสร้างความมั่นใจที่ใครๆก็ทำได้ เลยเริ่มมีคนมาถามว่าแล้วความมั่นใจมากเกินไปนั้นเป็นอย่างไรและเราจะเตือนตัวเองได้อย่างไรไม่ให้มั่นใจมากเกินไป ต้องยอมรับว่าส่วนตัวแล้วหลายครั้งก็เป็นคนมั่นใจมากเกินไป และบ่อยครั้งก็เป็นโทษเสียด้วย ดังนั้นจึงต้องคอยเตือนตัวเองเสมอ ซึ่งพอจะนึกออกคร่าวๆคือ 1. ต้องฟังความคิดเห็นทุกคน ไม่เว้นแม้แต่ไอเดียที่เล็กน้อยและดูเหมือนไม่มีคนฟัง และอดใจที่จะหยุดตัดสินความคิด 2. ต้องรู้ว่าเราไม่รู้อะไร และรู้อะไร คนที่มีความมั่นใจมากเกินไปมักบอกว่าตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญเกือบทุกด้านอย่างเหลือเชื่อ 3. ยอมรับความล้มเหลวต่อหน้าผู้คนและขอโทษไดั เรารู้ดีว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบ คนที่มีความมั่นใจมากเกินมักคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำถูกเสมอ หรือพอผิดแล้วกลบเกลื่อนไม่ยอมรับว่าทำพลาด 4. รับใช้ผู้อื่นช่วยทำให้เราถ่อมใจได้ ทักษะหนึ่งของคนที่มีความมั่นใจคือการถ่อมใจ หลายคนคิดว่าการถ่อมใจคือการไม่เป็นคนมั่นใจในตัวเอง หากแท้จริงแล้วเป็นของที่ไปคู่กันอย่างดี การที่เราถ่อมเพื่อไปรับใช้คนอื่นบ้างจะทำใหัโลกทัศน์เรากว้างขึ้น 5. การเก็บ feedback จากคนรอบด้านช่วยให้เราดึงสติตัวเองกลับมาเรื่อยๆ 6. หยุดทำตัวให้เป็นศูนย์กลางของทุกอย่าง เป็นผู้ตามที่ดีบ้างก็ได้ คนที่มีความมั่นใจตัวเองมักเสพย์ติดการชื่นชมจากคนรอบด้าน และหลายครั้งพอไม่มีคำชมจากคนอื่นก็เริ่มยกย่องตัวเองให้เป็นตัวอย่าง อย่างไม่รู้ตัว 7. หยุดคิดว่าสิ่งที่เราทำไดัหรือคิดได้ เราทำได้คนเดียว เพราะส่วนตัวเชื่อว่าไม่เคยมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในโลกนี้ มีแต่คนพยายามแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่แตกต่างไป

Posted in Coaching, Confidence