Blog Archives

ปิ้งย่างไม่อันตรายอย่างที่คิด

หลายคนเชื่อว่าการรับประทานอาหารปิ้งย่างจะทำให้เกิดมะเร็ง ความจริงแล้วกระทรวงเกษตรของอเมริกา (USDA) รายงานว่า มีงานวิจัยบางเรื่องที่พบว่า การที่ทำให้อาหารสุกด้วยการใช้ความร้อนสูง ไม่ว่าจะเป็นการ ปิ้ง ทอด หรือ อบ อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งได้ สารก่อมะเร็งนั้นชื่อว่า heterocyclic amines (HCAs) และ polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) ดังนั้นถ้าหากลดปริมาณการรับประทานอาหารประเภทนี้ลง ก็จะลดความเสี่ยงในด้านสุขภาพไปด้วย อย่างไรก็ตาม เรามีวิธีลดความเสี่ยงหากคุณต้องการรับประทานอาหารปิ้งย่าง คือ 1. เลือกผักตระกูลกระหล่ำ หากคุณเป็นเหมือนหลายๆ คนที่ชอบรับประทานอาหารประเภทนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็ควรเพิ่มผักตระกูลผักกาดลงไปเช่น ผักบล็อกโคลี กระหล่ำปลี ซึ่งเป็นผักที่เต็มไปด้วยสารอาหารที่ชื่อ suforaphane ที่มีฤทธิ์ในการป้องกันการถูกทำลายของส่วนประกอบดีเอ็นเอในร่างกายของมนุษย์ ดังที่งานวิจัยหนึ่งเคยพบว่า ผู้ที่ได้รับประทานกระหล่ำดาววันละ 2 ถ้วยครึ่งในทุก

Posted in Food, Healthcare