เป้าหมายปี 2014

  1. เข้าแข่งขันไตรกีฬาภายในวันที่ 30 กันยายน ให้เป็นของขวัญวันเกิดตัวเอง
  2. สร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดในวงการไอทีโลก
  3. อ่านหนังสึอให้ได้เพิ่มอีก 50 เล่มจากปีก่อน ด้วยการเพิ่มความเร็วเฉลี่ยการอ่านให้อยู่ที่ 800 คำต่อนาที
  4. ตั้งใจเรียนภาษาจีนสำหรับธุรกิจให้สามารถใช้งานในแวดวงธุรกิจได้
  5. ช่วยคนอย่างน้อยหนึ่งคนให้มีชีวิตใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ทั้งด้านการเงิน จิตวิญญาณ และ สุขภาพ
  6. ออกสอนวัฒนธรรมประสิทธิภาพสูงให้กับทั้งภาคเอกชน รัฐบาล และ การกุศล

 

Posted in About Me

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: