Blog Archives

Inner Peace 內心平靜

  Bangkok is getting cooler during the past few days, 18 to 22 degree Celsius. Something which may be considered as summer for most European. I woke up quite early and spend time alone reading books, praying, and be silent.

Posted in About Me, Coaching

โน้มตัวไปข้างหน้า (Lean Forward)

ลักษณะท่าทีบางอย่างที่คนส่วนใหญ่มักใช้เป็น สัญลักษณ์ของความก้าวหน้าคือการวิ่งไปข้างหน้า ถ้าเราหลายคนเคยเห็นนักกีฬาที่วิ่งแข่ง เรามักจะเห็นอย่างหนึ่งที่เหมือนกันคือก่อนออกตัวทุกคนต้องโน้มตัวไปข้างหน้า หลายคนอาจรู้สึกว่าการโน้มตัวไปข้างหน้านั้นไม่ยาก แต่จากประสบการณ์ การโน้มตัวไปข้างหน้านั้นมีผลอย่างมากต่อการออกตัวของนักวิ่ง ครั้งหนึ่งตอนสมัยมัธยม เคยไปคัดตัวเป็นนักวิ่งในโรงเรียน สุดท้ายก็ได้มีโอกาสวิ่ง เลยได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์ในการฝึกแบบเป็นนักวิ่งช่วงสั้นๆ เชื่อหรือไม่ ว่าโคชของผมเนี่ยใช้เวลาฝึกฝนให้นักวิ่งทุกคนรู้จักการโน้มตัวไปข้างหน้าเป็นเวลานานอยู่หลายวันก่อนที่จะสอนทักษะวิ่งที่มีประสิทธิภาพ และเกร็ดเล็กๆที่ได้มาคือ ต้องมีสมาธิที่จะโน้มตัว ไม่ใช่สักแต่ว่ายืดขาขึ้นเพื่อให้ดูว่าโน้ม ต้องทิ่งน้ำหนักเกินครึ่งของร่างกายไปที่แขน ต้องเงยหน้าขึ้นเพื่อมองเป้าหมายด้วยความรู้สึกมุ่งมั่น  ต้องลองฝึกบ่ายจนหาความกว้างของตัว แขน ขา และจังหวะการดีดขาให้เหมาะกับเราที่สุด วันเวลาผ่านไป ทำให้เราได้เข้าใจว่าทักษะดังกล่าวใช้ในชีวิตด้านอื่นได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนงาน กำหนดเป้าหมาย ซึ่งพออธิบายได้ว่า การที่เราต้องทำอะไรซักอย่างเราต้องตั้งใจและมีสมาธิกับเป้าหมายของเราให้มาก เพราะว่า ถ้าใจวอกแวกแล้วคงยากที่จะออกตัวได้ดี เราจำเป็นต้องทิ่งน้ำหนักของความเป็นตัวเราไปในบริเวณที่จะทำให้เราออกตัวได้ง่ายที่สุด เพราะว่าการพยายามดึงรั้งตัวเองไว้ ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในสนามแข่งขันใดๆ ต้องมีความมั่นใจในทิศทางที่เราจะไป และมุ่งมั่นว่าเราต้องบรรลุเป้าหมาย ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆ การเตรียมตัวคือการฝึกฝน ตัวเองอยู่เสมอ และค้นหาวิธีการที่ดีที่เหมาะกับเรา ด้วยการฝึกฝน

Posted in About Me, Coaching, Leadership

Individual interaction over process and tools …but the tools that fit, no harm

”   One of the Agile Manifesto is individual interaction over process and tool. The manifesto is clearly not suggesting that processes and tools are bad but we need to know that it can’t replace our interaction with our friends.

Posted in About Me, Agile, Developer

Young at heart

One of the benefit of being a son of my mother is the building block of always feel young. The gems of lesson that I always have from my mother behavior is always looking for challenges at every point in

Tagged with:
Posted in About Me, Coaching

หนึ่งใน จุดยืน อไจล์66

หลักที่เรายืดคือสิ่งที่สำคัญ มันไม่สำคัญว่าหลักนั่นจะเป็น ศาสนา ความเชื่ออุดมการณ์ ไม่สำคัญเท่ากับการที่ทุกๆวันที่เราตื่นขึ้นมาเรารู้ว่าเราอยู่เพื่ออะไร จุดยืนจุดหนึ่งที่เมื่ออาทิตย์ก่อนมีโอกาสได้คุยกับหนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่มคนไอที ที่เชื่อในการทำงานแบบอไจล์ คือ กลุ่มเราเริ่มต้นด้วยความคิดที่อยากปล่อยของ อยากแบ่งปัน เพราะว่าเราแต่ละคนได้ผ่านประสบการณ์อันเจ็บปวด และไม่คาดหวังให้คนในวงการเดียวกันต้องมาทำซ้ำ เพราะการทำผิดซ้ำซากเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรและไม่ทำให้เกิดการเรียนรู้ แต่ถ้าจะพูดให้หล่ออีกนิด เราจะบอกว่าเราตั้งใจจะสร้างสภาวะแวดล้อมที่ทำให้คนในวงการไอที ไม่ได้เป็นเพียงแค่กรรมกรในห้องแอร์ ที่ทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาแบบไม่ลืมหูลืมตา และสุดท้ายทำให้แต่ละวันที่ทำงานนั้นเต็มไปด้วยความเบื่อหน่าย ขาดพลังงานขับเคลื่อน และในที่สุดก็ออกจากองค์กรเพื่อไปหาที่ใหม่ที่ก็จะเจอปัญหาเดิมๆอยู่ร่ำไป ความตั้งใจส่วนตัวที่มาทำงานร่วมกับกลุ่มนี้คือ อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างองค์กรต่างๆให้มีวิธีการทำงานที่ทำให้ได้ทั้งผลงานที่น่าตื่นเต้น และความภาคภูมิใจของคนในองค์กรว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัฒท์ หรือบริการ และสนุกไปกับงานได้ทุกวัน เป็นสภาวะแวดล้อมของการแบ่งปันที่ไม่รู้จักสิ้นสุด และทำเงินได้และมีผลในการสร้างโลกให้ดีขึ้นในระยะยาว

Tagged with:
Posted in About Me, Agile

What’s this!

It’s me, a son, a father, a friend, a developer, a business owner, an entrepreneur. I don’t know everything and that’s why I write. Write to get the feedback, write to inspire, write to know more, write to know what

Posted in About Me