เชื่อฟังเจ้านาย แต่ต้องทะเลาะกับผู้นำ

คุณลักษณะอย่างหนึ่งของคนไทย คือเกรงใจ เคารพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ หรือว่าผู้ที่เป็นเจ้านาย

คงไม่ผิดอะไรถ้าหลายคนเอาวัฒนธรรมดังกล่าวไปตีความว่าเจ้านายทุกคนไม่ชอบให้คนขัดใจ

แต่หากเจ้านายคนนั้นมีความเป็นผู้นำ จะมีบุคลิกบางอย่างที่อาจทำให้เราต้องเปลี่ยนวิธีทำงานให้เหมาะกับสไตล์ ซึ่งทีหลากหลายประเภท แต่ขอยกตัวอย่างที่เคยพบเจอ และได้ยินมา

  1. เจ้านายที่ต้องการให้คนอื่นทำตามทันที ไม่มีข้อสงสัย
  2. เจ้านายที่ต้องการให้คนอื่นคิดตามแล้วค่อยทำ บิดได้แต่ได้งานเหมือนกัน
  3. เจ้านายที่ไม่ชอบสั่งงานแต่ให้ลูกน้องเสนอความคิดเห็น แต่เจ้านายต้องเป็นคนตัดสิน
  4. เจ้านายที่ไม่ชอบสั่งงานแต่ให้ลูกน้องเสนอความคิดเห็น และการตัดสินใจยืนพื้นความคิดเห็นของทีมทั้งหมด
  5. เจ้านายที่สั่งงาน และ อยากได้ยินความคิดเห็น แล้วค่อยตัดสินใจตามสิ่งที่ตัวเองคิด
  6. เจ้านายที่สั่งงานและ อยากได้ยินความคิดเห็น แล้วค่อยตัดสินใจตามความคิดเห็นของทีมทุกคน

ไม่ได้กำลังบอกว่าเจ้านายแบบไหนเป็นแบบที่ดี ที่ถูกต้อง เพราะว่า แต่ละแบบก็มีข้อดีข้อเสีย และใช้ในสถานะการณ์ที่แตกต่างกัน แต่ที่แน่ๆ ถ้าเจ้านายคนนั้นมีความเป็นผู้นำสูงมักเปิดโอกาสให้ลูกน้องเสนอความคิดเห็นที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งในระดับความคิด (หรือภาษาชาวบ้านว่า ทะเลาะ) แต่ความขัดแย้งดังกล่าวจะไม่นำพาไปสู่ความเกลียดชัง หรือพยายามกีดกันลูกน้องให้ไม่มีส่วนร่วมในงานอีก (ภาษาชาวบ้าน เรียกว่า ดอง)

แล้วคุณล่ะครับ ชอบ หรือว่าอยากเป็นเจ้านายแบบไหน

Tagged with:
Posted in Leadership

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: