เราทำให้ทุกคนรักเราไม่ได้ (We can’t make everybody love us)

คนดีมากมายในสังคมก็ยังมีคนที่ไม่ขอบได้ เหตุผมง่ายๆ เพราะว่าเราเกิดมาแตกต่างกัน มีความสนใจที่ไม่เหมือนกัน บุคลิกภาพที่หลากหลาย มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำให้ทุกคนที่รู้จักเรามารักเรา ถ้าหากว่าเป้าหมายชีวิตของเราคือการทำให้ทุกคนชอบเรา ชีวิตนี้คงมีแต่ความทุกทรมานและผิดหวังซ้ำๆซากๆ

สิ่งที่เราน่าจะทำได้คือเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดในทุกการพบปะ สังสรรค์ ทำงาน เค้าเหล่านั้นอาจจะไม่ได้ขอบเราในทันที แต่มันคงเป็นการยากเหมือนกันที่เค้าจะเกลียดเรา เราสามารถที่จะกระชับความสัมพันธ์กับผู้อื่นโดยการเป็นตัวของตัวเองมากที่สุด คุณลักษณะที่สำคัญที่เราต้องยืดถือเสมอคือ ความซื้อสัตย์ ครงไปตรงมา และมีจริยธรรม และเมื่อเรามีชีวิตดังกล่าว อาจจะไม่ใช่ทุกคนที่มีค่านิยมเหมือนกับเรา แต่เราจะได้รับความนับถือในค่านิยมของเรา และสุดท้าย การที่เรามีความเคารพต่อตัวเองนั้นมีค่ามากกว่าความนิยมที่เราได้จากคนอื่นมายมาย อย่างไม่ต้องสงสัย

Even the most popular people have their detractors. Because we are all different, with differing interests and personalities, it is simply impossible for anyone to be beloved by every individual who knows him or her. If your mission in life is to make everyone like you, great disappointment is in store. But if you are always kind and considerate in your dealings with others, they may not like you, but it will be impossible for them to dislike you. You can cement your relationships with others by making sure that you are a person of character, one who is predictably honest, straightforward, and ethical. When you follow such a code of conduct, you may not be sought out by others who do not share your value, but you will be respected by all who know you. And in the end, self-respect will mean far more to you than mere popularity.

Respect-yourself-enough-300x300

Tagged with: ,
Posted in Coaching

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: